Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 27-an de aŭgusto 2014|


Nova lernojaro komenciĝos

lunde la 8-an de septembro

je la 16.30 horo

en Regiona biblioteko ĉe la strato de Bernolák en Žilina,

kie okazos prelego rilate al Eŭropa Tago de Lingvoj.


Nový školský rok sa začne

v pondelok 8. septembra

o 16.30 h


v Krajskej knižnici na Bernolákovej ulici v Žiline,

kde sa uskutoční prednáška k Európskemu dňu jazykov.


Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto


sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES 2014

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom somera ferio / okrem letných prázdnin)