Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 17-an de februaro 2014|


Okaze de Semajno de slovakiaj bibliotekoj
ni invitas vin
aŭskulti la paroladon
pri Esperantaj libroj kaj eldonaĵoj
ĵaŭde la 3-an de aprilo 2014 je la 16.30 horo
en Regiona biblioteko en Žilina

   E-libroj


Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc
vás pozývame
vypočuť si rozprávanie
o esperantských knihách a publikáciách
vo štvrtok 3. apríla 2014 o  16.30 h
v Krajskej knižnici v Žiline
  


Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto


sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES 2014

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom somera ferio / okrem letných prázdnin)