Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 23-an de novembro 2016|


Okaze de

Tago de Zamenhof

ni invitas vin

lundon la 5-an de decembro je la 16.30 horo

al la prelego pri Esperanto.

Ĉi jare ni volas konigi vin kun la libro Vivo de Zamenhof (vivo, verko kaj pensoj de la aŭtoro de Esperanto) de Alexandro Korženkov. La libron prezentos ĝia tradukanto de Esperanto al la slovak sinjoro Pavol Petrík.


Prelego pri Esperanto   Chcete sa naučiť esperanto?

ESONO - Severoslovenská esperantská spoločnosť v spolupráci s Krajskou knižnicou Žilina vám túto možnosť ponúka, a to bezplatne a pravidelne počas jedného mesiaca

od 31. októbra do 2. decembra 2016.

Kurz sa koná v pracovných dňoch, teda

každý pondelok až piatok od 16.00 h do 18.00 h

na druhom poschodí v klubovni Krajskej knižnice v Žiline.

Miestnosť je označená zelenou hviezdou.

Učí Ing. Magdaléna Feifičová podľa konverzačnej učebnice Andrzeja Pettyna.
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť priamo na jej e-mail:
esperanto.fejfi@gmail.com (prípadne sa informovať telefonicky
na čísle 0949 519 815 - O2).Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto

sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


102-a Universala kongreso de Esperanto


102. svetový esperantský kongres

22-a — 29-a de julio 2017


Seulo — Korea respublikola 101-a Universala kongreso de Esperanto


101. svetový kongres esperanta

la 23-an de julio — la 30-an de julio 2016


Nitra


la 100-a Universala kongreso de Esperanto


100. svetový kongres esperanta

la 25-an de julio — la 1-an de aŭgusto 2015


Lille — Francio


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom ferio / okrem prázdnin)