Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 13-an de marto 2017|
Stretnutie slovenských esperantistov

v Partizánskom

19. mája – 21. mája 2017Milovníci jazykov sa stretnú v Bratislave

http://www.polyglotbratislava.com/sk/

31. mája – 4. júna 2017Chcete sa naučiť esperanto?


Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto

sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES

Banská Štiavnica, 15. – 23. júla 2017

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


102-a Universala kongreso de Esperanto


102. svetový esperantský kongres

22-a — 29-a de julio 2017

Seulo — Korea respublikola 101-a Universala kongreso de Esperanto


101. svetový kongres esperanta

la 23-an de julio — la 30-an de julio 2016


Nitra


la 100-a Universala kongreso de Esperanto


100. svetový kongres esperanta

la 25-an de julio — la 1-an de aŭgusto 2015


Lille — Francio


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom ferio / okrem prázdnin)