Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 24-an de oktobro 2016|Chcete sa naučiť esperanto?

ESONO - Severoslovenská esperantská spoločnosť v spolupráci s Krajskou knižnicou Žilina vám túto možnosť ponúka, a to bezplatne a pravidelne počas jedného mesiaca

od 31. októbra do 2. decembra 2016.

Kurz sa bude konať v pracovných dňoch, teda

každý pondelok až piatok od 16.00 h do 18.00 h

na druhom poschodí v klubovni Krajskej knižnice v Žiline.

Miestnosť bude označená zelenou hviezdou.

Učiť bude Ing. Magdaléna Feifičová podľa konverzačnej učebnice Andrzeja Pettyna.
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť priamo na jej e-mail:
esperanto.fejfi@gmail.com (prípadne sa informovať telefonicky
na čísle 0949 519 815 - O2).Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto

sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


102-a Universala kongreso de Esperanto


102. svetový esperantský kongres

22-a — 29-a de julio 2017


Seulo — Korea respublikola 101-a Universala kongreso de Esperanto


101. svetový kongres esperanta

la 23-an de julio — la 30-an de julio 2016


Nitra


la 100-a Universala kongreso de Esperanto


100. svetový kongres esperanta

la 25-an de julio — la 1-an de aŭgusto 2015


Lille — Francio


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom ferio / okrem prázdnin)