Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

AKTUALE |La 27-an de marto 2017|
Pozývame vás na slávnostné otvorenie výstavy,
ktoré sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2017 o 16.30 hod.
v Krajskej knižnici v Žiline (Bernolákova ul.)
Doktor Esperanto
Život a dielo Ľudovíta Zamenhofa
(komix)


Komikso Zamenhof
  

Výstava potrvá do 30. 4. 2017.


Stretnutie slovenských esperantistov

v Partizánskom

19. mája – 21. mája 2017Milovníci jazykov sa stretnú v Bratislave

http://www.polyglotbratislava.com/sk/

31. mája – 4. júna 2017Chcete sa naučiť esperanto?


Lernu Esperanton

Naučte sa esperanto

sk.lernu.net

Letná škola esperanta SES

Banská Štiavnica, 15. – 23. júla 2017

kaj ĝuu ĝian eblecojn.

a vychutnajte jeho možnosti.


102-a Universala kongreso de Esperanto


102. svetový esperantský kongres

22-a — 29-a de julio 2017

Seulo — Korea respubliko


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom ferio / okrem prázdnin)