Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

Ligiloj

Esperanto.sk - slovakia Esperanta movado

UEA - retpaĝo de la Universala esperanto asocio

TEJO - retpaĝo de la E-junularo


Martinus.dk - la kosmologio de Martinus


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom somera ferio / okrem letných prázdnin)